Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Door te bestellen geeft de klant te kennen dat de klant met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. De worstenwinkel.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van de worstenwinkel.nl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.

Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van het door u bestelde product.

Artikel 2 – Bezorging en bezorgkosten

De worstenwinkel.nl besteed al haar bezorgingen uit aan TNT, kosten € 7,25 Bij bestelling van € 50,- geen transportkosten.
De koelproducten kunnen vanaf €50,- franco in koelboxen via post.nl bezorgd worden. Verzendkosten € 7,25.
Deze kosten gelden voor bestellingen binnen Nederland.

Belangrijk:
U ontvangt een email wanneer uw bestelling verzonden is.
Bij bestellingen die niet konden worden afgeleverd worden de verzendkosten aan de klant doorberekend.

Artikel 3 – Levering

De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De bestelling wordt verzonden op het moment dat de betaling binnen is. In het geval dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar, is krijgt u hiervan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd. De worstenwinkel.nl houdt uw bestelling aan.

Artikel 4 – Betaling

Vooraf overmaken. ABN AMRO NL81ABNA0476778158

Artikel 5 – Prijswijzigingen

De worstenwinkel.nl is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Artikel 6 – Bestellingen/communicatie

Voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de worstenwinkel.nl, is de worstenwinkel.nl niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de worstenwinkel.nl, dan wel tussen de worstenwinkel.nl en derden, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van de worstenwinkel.nl.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De producten van de worstenwinkel.nl worden onder de wettelijk voorgeschreven omstandigheden en met de grootste zorg geproduceerd en verpakt om de beste kwaliteit te kunnen waarborgen. Alle producten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. De worstenwinkel.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de gezondheid.

Artikel 8 – Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 9 -Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 – Privacyverklaring

De worstenwinkel.nl neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Klantgegevens (adres e.d.) worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis. De worstenwinkel.nl zal deze gegevens echter nooit doorgeven aan derden.

De Worstenwinkel